Dijetetika u humoralnoj medicini: Celovita briga o zdravlju kroz ishranu, kretanje i način života - naturheilpraxis in st.gallen - hinterberg

Dijetetika u humoralnoj medicini Tradicionalne evropske prirodne medicine (TEN) nije ograničena samo na ishranu, već takođe uključuje i kretanje i način života kao ključne aspekte celovite brige o zdravlju.

 

Ishrana u dijetetici:

 

Individualno prilagođavanje: Naglasak na ishrani koja odgovara individualnim potrebama i ravnoteži telesnih tečnosti.

Temperatura i ukus: Razmatranje termičkih svojstava i ukusa hrane u skladu s principima humoralne medicine.

Sezonska i lokalna hrana: Fokus na svežim, sezonskim i lokalnim proizvodima radi podrške prirodnim ciklusima tela.

 

 

Kretanje u dijetetici:

 

Prilagođavanje humoralnim principima: Izbor oblika kretanja koji podstiču ravnotežu telesnih tečnosti. Na primer: Razmatranje mirnih, harmoničnih pokreta za osobe s viškom crne žuči.

Podsticanje cirkulacije: Kretanje koje poboljšava cirkulaciju kako bi podržalo ravnotežu krvi.

Razmatranje individualnih potreba: Prilagođavanje planova kretanja na osnovu individualnih fizičkih predispozicija i temperamenta.

 

 

Način života u dijetetici:

 

Upravljanje stresom: Razmatranje stresa kao faktora koji može uticati na ravnotežu telesnih tečnosti. Integracija strategija za upravljanje stresom.

Higijena spavanja: Naglašavanje značaja dovoljnog i kvalitetnog sna za regulaciju telesnih tečnosti.

Higijena i čišćenje: Podsticanje praksi čišćenja koje podržavaju ravnotežu telesnih tečnosti, poput kupki ili odlazaka u saunu.

Individualno prilagođavanje

Celoviti pristup: Dijetetika u humoralnoj medicini posmatra ishranu, kretanje i način života kao integralne delove celovitog pristupa promociji zdravlja.

Personalizovani planovi: Prirodni lekar pravi personalizovane dijetetske planove koji uzimaju u obzir sve aspekte individualnih potreba i stanja.

 

Dijetetika u humoralnoj medicini teži tome da pomogne ljudima da žive uravnoteženim životom tako što će ishranu, kretanje i način života uskladiti s njihovom individualnom konstitucijom.