Iridodiagnostika za analizu zdravstvenog stanja i sklonosti bolestima putem irisa - naturheilpraktikerin ten - st.gallen hinterberg

Fascinantni svet iridodijagnostike znači posmatranje očiju kao ogledala duše i zdravlja. Iris, obojeni deo oka, smatra se mapom u iridologiji, na kojoj svaka nijansa, svaki uzorak i svaka promena govore svoju priču. Boje, fleke, linije i strukture odražavaju ono što se dešava unutar tela. Na osnovu ovih karakteristika mogu se dobiti naznake o genetskim predispozicijama i potencijalnim rizicima.

Svaki iris je jedinstven kao otisak prsta, a veština leži u tome da se interpretiraju suptilne nijanse i strukture. Analizom različitih zona irisa mogu se doneti zaključci o različitim organima i sistemima. Praktičar tradicionalne evropske prirodne medicine može kroz iridodiagnozu ne samo prepoznati potencijalne disbalanse, već i doneti zaključke o individualnoj konstituciji i zasnovati preporuke ili tretmane na tome.